název Divadlo U stolu - kliknutím se dostanete na Úvodní stranurezervace vstupenek: | 542 123 425  
Úvodní strana Program Lidé Inscenace Akce - přesahy O divadle Napsali o nás Předplatné Přehlídka Sklepení Kontakty

Napsali o nás

Teď na krk oprátku ti věší

Franta Villon za mřížemi v Brně

V brněnském Divadle U stolu tamní principál František Derfler vypravil scénickou montáž s názvem Teď na krk oprátku ti věší.

Bouřlivák Francois Villon, označovaný za prvního prokletého básníka, představuje pro divadelníky po právu časem neokorávající inspiraci. Villonovy verše, ponejvíce jeho balady a texty Velkého testamentu, jsou však jen jednou vrstvou inscenace Divadla U stolu. Důležitou součástí večera je i výrazový tanec a hudební doprovod. Bude důležité poznamenat, že nejde o scénář původní. Derfler se v jeho architektuře inspiroval pásmem Všechno jen do putyk a ženským, které před časem připravila Irena Žantovská pro pražskou Violu. V hlavním městě Villona tlumočil herecký pár Vilma Cibulková a Mirek Etzler, v brněnském podzemním divadélku se na jevišti objeví interpreti hned čtyři. A právě v tomto kvartetu, který tvoří figura Villona, Smrti, Děvky a Blázna, se rýsuje vlastní sdělení Derflerovy inscenace. Ostatně básník si před publikum v inscenačním prologu doslova na ramenou přinese vnadnou dívku, která má ovšem masku Zubaté. A šlapka se šaškem vlastně materializují další velká témata Villonovy poezie a byli mu ostatně celoživotními souputníky a spoluhráči.

Básník, rváč a opilec

Vynikající básník, ale také rváč, pijan a zločinec byl odsouzen k trestu smrti, které pak jen o vlásek unikl. A tento Villonův doživotní cejch se ve výpravě Jiřího Švandy a Markéty Sládečkové zhmotnil do ústředního a vlastně i jediného jevištního mobiliáře. Je jím obrovská mříž, která dominuje zadnímu levému rohu. Ostatně v tradici zdejších jednoduchých výprav a také pro jedinečnou krásu kamenného podzemí s nádhernou klenbou by bylo marnotratné a zbytečné tahat před diváka více. V tomto jednoduchém vězení Villon tedy čeká na smrt, zároveň bilancuje a přemítá nad svým divokým životem. Z Derflerova pojetí se však rýsuje středověký, ale současníkům srozumitelný danse macabre, tedy tanec života a smrti. Láska, opuštěnost, bída, beznaděj, ale i stáří a smrt v tomto osmdesátiminutovém večeru jsou neustále přítomné a jakoby v jednom kole. Derflerova inscenace staví z těchto materií bídného pozemského života divadelní základ, k němuž je tady ovšem přiložena i pomyslná vertikála. Villon se totiž umí podívat i vzhůru, k nebi. A je jedno, že mu ten směr dost často ukazuje jenom oběšenecký provaz, který režisér v závěru až zbytečně často spouští nad scénu a na němž rozjetý Villon občas připomíná spíše pána opic Tarzana než vzdorovitého poetu. V inscenaci Teď na krk oprátku ti věší tak jemně vzlíná vlastní Villonův život s naznačenými tématy. Režisér Derfler se ovšem nespoléhá pouze na básnické slovo. Výraznou inscenační linku tvoří zdařilé choreografie Hany Halberstadt. Od veršů se tady přechází ke stylizovanému tanci nebo se poezie rozkládá do eruptivních, ostrých pohybů. Dalším prostředkem k ozvláštnění mluveného slova jsou až berchtovsky zcizující songy, které se střídají s notoricky známými názvuky slavné Orffovy skladby Carmina burana. Slovo, zpěv a tanec se tady ženou přes čtyři aktéry a vytvářejí zajímavou hybnost, živost a sílu večera.

Jinak lze hovořit o zajímavých hereckých výkonech. Astenický šlachovitý Lubomír Stárek naplňuje představu středověkého vaganta nejen fyzicky. Je zaníceným interpretem Villonových veršů, kombinuje drzost společenského hochštaplera a sarkasmus poučeného studenta. Výtečná je Kateřina Dostalová v roli Děvky, v níž vystrkuje tělesnou lačnost i dočasnost půvabů. Daří se jí v pěveckých i pohybových kreacích. Podobně i blázen Jiřího M. Valůška není jen prvoplánový kašpar, ale dokáže publiku zrcadlit dvojsečnost slov i skutků. Derflerova villonovská montáž není žádným historizujícím obrázkem ze středověku. Je rozpohybovanou a rozezpívanou koláží, které vévodí obojakost, či přímo ubohost našeho pozemského bytí. Nikdy totiž není jisté, zda se ještě skvěle bavíte, nebo už vás vedou na poslední cestu k popravišti…

Luboš Mareček, divadelní kritik
Lidové noviny, 22. prosince 2011


Teď na krk oprátku ti věší

Sklepní scéna Centra experimentálního divadla v Brně na Zelném trhu je už řadu let sídlem Divadla U stolu, neodmyslitelně spojeného s osobností režiséra a herce Františka Derflera.

Zatím poslední a velice úspěšnou Derflerovou režijní prací je živý scénicky obraz života a díla básníka Françoise Villona s názvem Teď na krk oprátku ti věší. Kromě toho, že „tančí a zpívají“, zpodobují v představení Villona Lubomír Stárek, Blázna Jiří M. Valůšek, Smrt Simona Zmrzlá a Děvku Lucie Schneiderová. Villon byl u nás po léta prezentován především jako básník vzdoru a emancipujícího se „pozemšťanství“ konce středověku. František Derfler se však s tímto stereotypem nespokojil: jeho výběr a scénický výklad nám zjevuje především Villonovu zbožnost, spiritualitu a de profundis člověka zdvihajícího se ode dna hříchu, člověka, který si dokonce zadal se zločinem. Vnímáme jeho pokoru, kajícnost, jež je o to věrohodnější a silnější, že on sám je skutečně vtažen a vnořen do lidské bídy ve všech jejích nevábných polohách.

Scénu tvoří kromě hry světel a stínů v podstatě jen holé cihlové zdivo – jedinou „rekvizitou“ je mřížová stěna oddělující odsouzence od světa. Pohybové kreace provázené většinou hudbou z Carminy burany Carla Orffa se střídají s velmi výrazným a čistým přednesem básníkových textů. Hudba, pohyb a slova táhnou, lze-li to tak říci, za jeden provaz, zjevují nám hlubší smysl Villonovy poezie tam, kde jsme ho mohli přehlédnout při pouhé četbě. Bez křečovitosti a siláctví, a to i tehdy, hovoří-li „lehká a pasák“, špinavý rod“. Divoký a smyslný projev Lucie Schneiderové v hořekování „ někdejší sličné zbrojmistrové“ se zcela obejde bez laciných lascivit.

Z villonovských témat se časem u nás skutečně staly truismy, „bouřlivácké“ otřepanosti, které lidem cestu k básníkovi spíše tarasily. František Derfler a jeho ansámbl mu jako by vrátili sílu „prvního dne“. Všechny rozpory, jimiž je zmítán, trýzně a strasti, jež rozdírají jeho duši, a s nimi pathos přitakání životu, ne ledajakému, ale životu věčnému. Učinit Villona naším současníkem nebylo mnohdy ani příliš obtížné. Nepoměrně náročnější je učinit nás současníky Villonovými. V Divadle U stolu umějí to druhé.

Josef Mlejnek
Brno – Centrum experimentálního divadla, Divadlo U stolu – François Villon: Teď na krk oprátku ti věší. Překlad: Otokar Fischer, Pavel Eisner, Jarmila Loukotková. Scénář Irena Žantovská. Hudby: Carl Orff, Zdeněk Kluka.

Vyšlo in: Perspektivy, příloha Katolického týdeníku 47, 20.-26. listopadu 2012

Statutární město Brno finančně podporuje Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci. Činnost CED, p.o. se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
© Centrum experimentálního divadla, p. o. - Divadlo U stolu, Zelný trh 9, Brno 602 00