název Divadlo U stolu - kliknutím se dostanete na Úvodní stranuscéna   |  rezervace vstupenek: | 542 123 425  
Úvodní strana Program Lidé Inscenace Akce - přesahy O divadle Napsali o nás Předplatné Přehlídka Sklepení Kontakty

O divadle

Divadlo U stolu je komorní scéna zaměřená na inscenace jak pravidelných dramatických textů, tak dramatizací literárních předloh a rozmanitých scénických kompozic děl básnických. Svůj repertoár opírá především o velká díla světové i české literatury zpřítomňující základní existenciální otázky lidského života: příběhy Starého a Nového zákona, Sofoklův Oidipús, Calderónův Život je sen, Faust, Don Juan, Macbeth, Jób, díla Dostojevského, Máchův Máj, Demlovo Zapomenuté světlo, Boží duha Jaroslava Durycha, prózy a eseje Jana Čepa, poezie Holanova, Zahradníčkova, Czeslava Milosze a dalších.

Z tohoto základu tvořícího osu dramaturgie divadla vychází koncepce jevištní básně stavějící především na svrchované herecké práci. Chudé, oproštěné divadlo sevřeného tvaru, zároveň však významově i výrazově bohaté, herec v úzkém kontaktu s divákem, příběh, výsostný básnický text, péče o slovo, úsilí o tvar, katarze... to jsou hodnoty, které Divadlo U stolu vyznává a o něž usiluje. Směřování k osobité scénické básni se ovšem neorientuje jen k činohernímu projevu, ale zahrnuje i pokusy o mezioborový jevištní tvar: například kombinace slova a výrazového tance (inscenace V tomto se světle zatmívám) či slova (dialogu), hudby, zpěvu a tance (inscenace Máchova Máje) či inscenace z veršů Francoise Villona Teď na krk oprátku ti věší.

Divadlo nemá stálý soubor, spolupráce zúčastněných umělců je externí, svázaná vždy s konkrétní inscenací. Spolupracovníky opakovaně byli či jsou výrazné umělecké osobnosti: herci Ladislav Lakomý, Igor Bareš, Petr Štěpán, Viktor Skála, Jan Mazák, Ladislav Kolář, Jan Kolařík, Helena Dvořáková, Eva Novotná, Petra Bučková, Helena Čermáková, Petra Hřebíčková, Erika Stárková, Marie Durnová, malíř a scénograf Milivoj Husák, choreografka Hana Halberstadt, skladatel Zdeněk Kluka a další.

Od roku 1998 uvedlo Divadlo U stolu ve Sklepní scéně CED více než dvacítku inscenací a vřadilo se výrazně do celostátního kulturního kontextu jako divadelní seskupení nadregionálního významu. V průběhu let dosáhlo výsledků, které se staly nesporným úspěchem divadla v rámci celé české činoherní scény: Cena Nadace Českého literárního fondu za uvedení Durychovy Boží duhy, opakované nominace na Cenu Alfréda Radoka v několika kategoriích, Ceny diváků festivalu České divadlo atd.

Kalendárium

přelom let 1988/1989

V Brně vzniká z iniciativy Františka Derflera Divadlo U stolu, jedna z mnoha nezávislých paralelních aktivit, které se snaží čelit potlačování české kultury. Jde o společenství přátel, kteří chtějí scénicky číst či jednoduše inscenovat texty autorů, jejichž jména a díla jsou z české kultury po řadu let systematicky vymazávána a přispět tak ze svých skromných sil k překonávání diskontinuity české kultury, k udržování vědomí souvislosti. Divadlo se od počátku hlásí k tehdejšímu nezávislému Volnému tvůrčímu sdružení Otevřený dialog. Jeho činnost je těsně spjata s brněnskou samizdatovou edicí Studnice, vycházející v letech 1984-1989. U zrodu divadla stojí kromě iniciátora filozof Josef Šafařík, spisovatelé Antonín Přidal a Milan Uhde, herec Jan Vlasák, hudební skladatel Jiří Bulis a výtvarník Rostislav Pospíšil.

prosinec 1988 - březen 1989
Edice Studnice připravuje výbor z esejů Josefa Šafaříka. Paralelně s ním připravuje Divadlo U stolu svou první inscenaci pod stejnojmenným názvem.

1990

8. února 1990
Pět dopisů Olze

Vězeňské dopisy Václava Havla kladoucí z hloubi osobní zkušenosti otázku lidské odpovědnosti, identity a vztahu k Bytí.

1990 - 1991

Pořady Divadla U stolu prostředkuje Moravská umělecká agentura. Divadlo působí většinou v klubech v Brně i mimo ně. Kromě jiného vystupuje v pražské Viole.

1998

prosinec 1998
Na podnět Petra Oslzlého, ředitele CED v Brně obnovuje Divadlo U stolu svou činnost jako scéna Centra experimentálního divadla s relativně pravidelným plánovaným působením (2-3 premiéry ročně, průměrně čtyři představení měsíčně) a s plánovanou dramaturgií, jejíž osu tvoří uvádění autorů spirituální orientace. Působištěm divadla se stává sklepní scéna Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno.

18. prosince 1998
Obnovená premiéra scénického čtení A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Slavnostní zahájení činnosti Divadla U stolu na půdě CED.

2001

28. března 2001
Premiéra inscenace Sen směšného člověka, fantaskního příběhu podle F. M. Dostojevského.

duben 2001
V anketě divadelních kritiků o Cenu Nadace Alfréda Radoka obsazuje Divadlo U stolu 7. - 9. místo (spolu s Městským divadlem Brno a Janáčkovou operou) v kategorii Divadlo roku 2000.

21. května 2001
Premiéra inscenace V tomto světle se zatmívám.

září 2001
Divadlo U stolu se výrazně uplatnilo s inscenací Sen směšného člověka na divadelním festivalu v Luhačovicích a na jubilejním 11. mezinárodním festivalu Divadla jednoho herce v Chebu. Jednoznačně tu byl oceněn především sugestivní výkon Igora Bareše.

22. - 24. listopadu 2001
SKLEPENÍ I.
přehlídka inscenací 1998 - 2001
Přehlídka inscenací Divadla U stolu spojená s premiérou Boží duhy Jaroslava Durycha a s výstavou dokumentující historii, zaměření a činnost divadla.
Jaroslav Durych - Boží duha

2003

leden 2003
Divadlo U stolu získává hlasy s inscenací Král Oidipús v anketě Divadelních novin o Inscenaci roku 2002.

14. března 2003
Premiéra inscenace Dům U tonoucí hvězdy

duben 2003
Divadlo U stolu obsazuje 5. místo v anketě divadelní kritiky o Ceny Nadace Alfréda Radoka v kategorii Divadlo roku 2002.

18. června 2003
Czeslaw Milosz – Zamlčené oblasti

říjen 2003
Divadlo U stolu začíná pravidelně hostovat v Praze, ve Švandově divadle na Smíchově.

27.a 30. listopadu
Pedro Calderón de la Barca – Život je sen

Divadlo U stolu vydává spolu s CED publikaci Texty I shrnující texty inscenací od počátků divadla až po Zeyerův Dům U tonoucí hvězdy uvedený v březnu 2003.

6. prosince 2003
Divadlo U stolu obdrželo za uvedení Sofoklova Krále Oidipa Cenu Českého divadla 2002-2003 za divácky nejúspěšnější inscenaci VIII. Ročníku přehlídky profesionálních divadel České republiky v Praze.

2005

21. ledna
Divadlo zahájilo cyklus výtvarných výstav uváděných pod názvem 12 hodin pro ...
Jde o setkávání divadla s výtvarnými projevy přátel a umělců, kteří se pokoušejí v rovině sobě vlastních výrazových prostředků, artikulovat motivy blízké Divadlu U stolu. První výstava byla věnována tvorbě Milivoje Husáka.

25. a 26. února
Premiéry inscenace dramatu Christophera Marlowa Tragická historie o doktoru Faustovi.

29. dubna
Výstava 12 hodin pro Pavla Hřebíčka uvedená v rámci hrabalovských dnů v Centru experimentálního divadla.

5. května
Zdi
Montáž z textů Vladimíra Holana a Jana Zahradníčka.
Jednorázová inscenace uvedena ke stému výročí narození obou básníků ve volné souvislosti s mezinárodní konferencí o díle Jana Zahradníčka a české spirituální literatuře.

21. června
Divadlo U stolu se zúčastnilo mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové s inscenací Tragická historie o doktoru Faustovi.

29. a 30. září 2005
Obnovená premiéra Durychovy Boží duhy.

26. a 28. listopadu 2005
Anton Pavlovič Čechov - Láhev je prázdná, zůstalo jen trošínku na dně (Labutí píseň)

9. prosince
Výstava 12 hodin pro Karla Rechlíka.

2007

21. ledna 2007
Večer pro Jasona Webleyho

11. února 2007
12 hodin pro Petra Veselého

9. a 10. března 2007
Leonid Andrejev: Třetí trest
Jevištní adaptace povídky Fixní idea.

16. března 2007
J. Šafařík: Průkaz totožnosti
Scénické čtení z filozofických a literárních prací Josefa Šafaříka.
Divadlo U stolu, se jako jeden z pořadatelů, zúčastnilo projektu Josef Šafařík: slova - obrazy - vzpomínky. Několika akcí konaných k výročí 100. let od narození tohoto brněnského filosofa a esejisty. Josef Šafařík byl rovněž první autor, jehož texty Divadlo U stolu v roce 1989 uvedlo. Legendární pořad - Průkaz totožnosti byl u této příležitosti 16. března jednorázově znovu uveden. Předcházela mu výstava 12 hodin pro Jiřího Kříže, v kulisách obrazů pak večer proběhlo představení. Akci navštívil také dramatik Václav Havel, pod jehož záštitou se projekt konal.

12 hodin pro Jiřího Kříže

březen 2007
Divadlo U stolu získalo v anketě časopisu Svět a divadlo dvě nominace na Cenu Alfréda Radoka za rok 2006. Divadlo bylo nominováno v kategorii divadlo roku a Helena Dvořáková získala nominaci v kategorii ženský herecký výkon za roli Lady Macbeth v inscenaci hry W. Shakespeara Macbeth. Za tuto roli byla rovněž nominována na Cenu Thálie 2006. V kategorii divadlo roku obsadilo Divadlo U stolu 3.-4. místo rovným počtem hlasů s Divadlem Husa na provázku. Helena Dvořáková obsadila ve své kategorii 3. místo a v ceně Thálie se dělí o 2.-3. místo s Helenou Čermákovou (Smrt Hippodamie, Městské divadlo Zlín). (Podrobné vyhodnocení Cen Alfréda Radoka najdete ve druhém čísle časopisu Svět a divadlo - SAD 2007/02, www.divadlo.cz/sad

28. března 2007
Divadlo U stolu uvedlo pražskou premiéru inscenace Třetí trest ve Švandově divadle v Praze.

22. dubna 2007
Divadlo U stolu se zúčastnilo přehlídky České divadlo 2007 ve Švandově divadle v Praze s inscenací Máj.

10. května 2007
Večer pro Pavla Fajta.

6. a 7. června 2007
Karel Jaromír Erben: V poli mnoho bylin stojí (Kytice).

7. října 2007
12 hodin pro Rostislava Pospíšila.

18. října 2007
Divadlo U stolu se zúčastnilo přehlídky Čekání na Václava v Hradci Králové s inscenací Láhev je prázdná, zůstalo jen trošínku na dně (Labutí píseň).

4. - 5. listopadu 2007
Filozofická fakulta MU Brno uspořádala konferenci o díle Julia Zeyera, na níž byl promítnut filmový záznam inscenace Dům U tonoucí hvězdy jako součást diskuse o Zeyerovi dramatikovi.

15. listopadu 2007
Večer pro Tomáše Vtípila.

2010

21. ledna 2010
Večer pro Josefa Klíče

24. a 26. března 2010
Premiéra inscenace Příliš hlučná samota, Bohumil Hrabal.

Březen 2010
Ladislav Kolář obdržel cenu přehlídky České divadlo 2009 za roli Beriše v inscenaci Šamhorodský proces.

25. května 2010
Oldřich Mikulášek – Sólo pro dva dechy.
Večer věnovaný 100. výročí narození Oldřicha Mikuláška. Divadlo U stolu tímto pořadem otevřelo cyklus literárních večerů Ale báseň je dar.

27. května 2010
A znovu blues (U stolu)
Součást cyklu bluesových večerů, které pro divadlo připravuje Rostislav Pospíšil.

24. září 2010
Divadlo U stolu se zúčastnilo s inscenací Příliš hlučná samota festivalu Čekání na Václava v Hradci Králové.

29. září 2010
František Hrubín – Dej rty mé nocím, smrt mou lásce.
Večer věnovaný 100. výročí narození Františka Hrubína.
2. večer cyklu Ale báseň je dar.

16. listopadu 2010
Karel Hynek Mácha – Obraz ze života mého
Večer věnovaný 200. výročí Karla Hynka Máchy.
3. večer cyklu Ale báseň je dar.

21. listopadu 2010
Divadlo U stolu se zúčastnilo s inscenací Příliš hlučná samota festivalu V kruhu Cultur v polských Polkowicích.

24. listopadu 2010
Divadlo U stolu uvedlo inscenací Příliš hlučná samota v Městském divadle v Prostějově.

5. a 6. prosince 2010
Premiéra inscenace I. Bergman – Po zkoušce.

2012

26. ledna 2012
Večer pro AnIby Neřekla - písně zvané POPŮVKY. Hudební večer Anny Polívkové a Jakuba X. Baro.

21.února 2012
...A pořád blues (U stolu). Další večer z cyklu bluesových pořadů.

6.března 2012
Jarmark na Božepoli12hodin pro Blanku Růžičkovou a Zbyňka Fišera.

27.března 2012
Básně o lásce a smrti ze staré Itálie.6.večer literárního cyklu Ale báseň je dar.
19.dubna 2012
Kosti země (videofilmy Petra Barana) uspořádalo Divadlo U stolu ve spolupráci s ekologickým institutem Veronica v předvečer svátku DNE ZEMĚ.

3.října 2012
Divadlo U stolu se zúčastnilo přehlídky Čekání na Václava v Hradci Králové s inscenací Po zkoušce.

17.října 2012
Divadlo U stolu se zúčastnilo Dnů židovské kultury v Olomouci s inscenací Šamhorodský proces.

13.listopadu 2012
Ještě jednou se vrátíme
Česká poezie konce 19.století: Sova, Březina, Hlaváček, Karásek ze Lvovic, Bezruč.
7.večer literárního cyklu Ale báseň je dar.

1.a 2. prosince 2012
Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Andrzej Wajda
Nastasja Filippovna (O lásce – soucitu a lásce – vášni)
Scénická studie na motivy románu Idiot.

2014

31. ledna 2014
Divadlo U stolu uvedlo další bluesový večer: A zase blues

5. února 2014
Host Divadla U stolu Nová krása: J.W. Goethe a kolektiv: Faust

11. února 2014
9. večer z cyklu Ale báseň je dar: Při řekách babylonských.

13. března 2014
Derniéra inscenace Zapomenuté světlo.

20. března 2014
10. večer z cyklu Ale báseň je dar: Sen jeden svítí

25. března 2014
Host Divadla U stolu: Švandovo divadlo na Smíchově s představením ŠOA

9. - 12. dubna 2014
Divadlo U stolu prezentovalo svoji tvorbu ve studiu Švandova divadla na Smíchově s incenacemi: Magor, Teď na krk oprátku ti věší, Král umírá a Šamhorodský proces.

26. května 2014
11. večer z cyklu Ale báseň je dar: Edgar Allan Poe: Havran dí ,,už víckrát ne".

2. června 2014
Divadlo U stolu uvedlo další bluesový večer: A zase blues

10. června 2014
Uvedlo Divadlo U stolu v rámci akce Hrabalova Libeň představení Příliš hlučná samota v Libeňské synagoze.

13. října 2014
Obnovená premiéra inscenace Magor, v roli Františky Jirousové Alžběta Hofericová

17. října 2014
V rámci festivalu 13+ v Divadle v Dlouhé Divadlo U stolu uvedlo inscenaci Magor.

22. října 2014
Divadlo U stolu uvedlo další bluesový večer: A zase blues.

22. listopadu 2014
Premiéra nové inscenace Divadla U stolu A. P. Čechov: Námluvy, Medvěd.

22. listopadu - 30. listopadu 2014
Přehlídka SKLEPENÍ V.

2016

21. března 2016
14. večer cyklu Ale báseň je dar: Mezihry

9. dubna 2016
Premiéra nové inscenace Divadla U stolu August Strindberg: Slečna Julie.

13. dubna 2016
15. večer cyklu Ale báseň je dar: Celý svět je scéna.

18. května 2016
Derniéra inscenace Nastasja Filippovna.

25. - 26. května 2016
Divadlo U stolu prezentovalo svoji tvorbu ve studiu Švandova divadla na Smíchově s incenacemi: I obešel já polí pět a Slečna Julie.

29. května 2016
Host v rámci festivalu Divadelní svět Brno, Divadelní společnost Masopust: O hezkých věcech, které zažíváme.

13. června 2016
Derniéra isncenace Teď na krk oprátku ti věší.

6. října 2016
APPASSIONATA HUMANA - Scénická prezentace kreseb Jiřího Anderleho na motivy Havlova Slova o slovu v rámci festivalu Málo bylo Havla.

11. října 2016
16. večer cyklu Ale báseň je dar: Člun na průzračné řece.

19. listopadu 2016
Další pokračování A zase blues (u stolu) v rámci Noci divadel.

12. prosince 2016
Premiéra nové inscenace Divadla U stolu Jób.

20. prosince 2016
17. večer cyklu Ale báseň je dar: Na Vánoce dlouhý noce.

1989

18. března 1989
Premiéra Průkazu totožnosti v brněnském klubu "Na Šelepce" je na pokyn StB zakázána. Divadlo je odkázáno na bytové prostředí.

19. března 1989
Premiéra Průkazu totožnosti v bytě Jany Soukupové na Jaselské ulici č. 8 v Brně. Diváci převahou z řad brněnského disentu. Milan Uhde a Antonín Přidal formulují pozdravný dopis přítomných Josefu Šafaříkovi.

3. května 1989
První veřejné představení Průkazu totožnosti v klubu Trojická v Praze. Uskutečněno pomocí Přemysla Ruta a Malého českého divadla. Nezveřejněno, neplakátováno. Hojná návštěva vzácných a milých hostů: Radim Palouš, Ivan M. Havel, Jan Lopatka, Jiří Dientsbier, Vlasta Chramostová, Luboš Pistorius, František Pavlíček... a další...

12. května 1989
První veřejné představení Průkazu totožnosti v Brně ve Vysokoškolském klubu na Gorkého ulici. Přítomen autor i jeho paní a řada Šafaříkových přátel. Milan Uhde věnuje tomuto večeru úvahu v samizdatových Lidových novinách.

květen 1989 - říjen 1989
Divadlo U stolu reprízuje (poloveřejně - představení nemohou být plakátována, diváci jsou zváni ústně nebo pozvánkou) Průkaz totožnosti v nejrozmanitějších prostorách a připravuje "havlovský večer": Audience + Vězeňské dopisy.

listopad 1989
Dočasné přerušení práce divadla.

1991 - 1997

Činnost divadla prakticky ustává. Jen sporadicky reprízuje v prvních devadesátých letech své starší pořady na Malé scéně Národního divadla v Brně.

10. ledna 1997
Premiéra novozákonního pořadu A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

1999

27. dubna 1999
Obnovená premiéra Šafaříkova Průkazu totožnosti.

29. a 30. září 1999
Premiéra inscenace Alchymista, podle bestselleru Paula Coelha.

2000

10. května 2000
Premiéra inscenace Poutník na zemi, scénického čtení z próz a esejů Jana Čepa.

8. listopadu 2000
Premiéra inscenace I řekl Bůh, tzv. koncertu pro vypravěče a bicí nástroje z příběhů Starého zákona.

2002

leden 2002
Inscenace Boží duhy Jaroslava Durycha získává 3. místo v anketě Divadelních novin o Inscenaci roku 2001.

duben 2002
V celostátní anketě divadelní kritiky o Ceny Nadace Alfréda Radoka je Divadlo U stolu nominováno v několika kategoriích a obsadilo: 5. místo v kategorii Inscenace roku (Jaroslav Durych – Boží duha); 2.- 4. místo v kategorii Mužský herecký výkon (Ladislav Lakomý a Igor Bareš); 6.- 7. místo v kategorii Scénografie roku (Milivoj Husák); 2. místo v kategorii Divadlo roku 2001 (Divadlo U stolu).

15. května 2002
Premiéra inscenace Smrt Ivana Iljiče (Lev Nikolajevič Tolstoj).

červen 2002
František Derfler obdržel Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu v kategorii dramatická a rozhlasová tvorba za dramatizaci a režii Durychovy Boží duhy.

30. listopadu 2002
Premiér
a inscenace Král Oidipús.

2004

leden 2004
Calderónův Život je sen získává hlasy v anketě Divadelních novin o Inscenaci roku 2003.

březen 2004
V anketě divadelní kritiky o Ceny Nadace Alfréda Radoka obsadilo Divadlo U stolu 5. - 6. místo v kategorii Inscenace roku za představení Život je sen a 5. -6. místo v kategorii Divadlo roku.

25. - 29. března 2004
Sklepení II
Přehlídka inscenací 2001-2004, spojená s premiérou inscenace Mrtvá kočka. Divadlo U stolu spolu s CED vydává publikaci Sklepení II.

květen
Inscenace Dům U tonoucí hvězdy reprezentuje divadlo na festivalu Setkání / Stretnutie ve Zlíně.

říjen
Divadlo U stolu se zúčastnilo přehlídky Čekání na Václava v Hradci Králové s inscenací Calderónova dramatu Život je sen.

listopad
Divadlo U stolu obdrželo Cenu diváků za inscenaci Boží duha uvedenou v rámci přehlídky České divadlo 2003/2004.

2006

23. a 24. února
Premiéra inscenace Isaak Bashevis Singer – Tajbele a její démon (hra podle stejnojmenné povídky). Inscenace je součástí projektu " Rok s židovskou kulturou – 100 let Židovského muzea v Praze.

18. března
Divadlo U stolu se zúčastnilo přehlídky České divadlo 2005/2006 ve Švandově divadle v Praze s inscenací Tragická historie o doktoru Faustovi.

24. března
Výstava 12 hodin pro Miroslava Netíka.
Počínaje touto výstavou rozšiřuje Divadlo U stolu svůj výstavní cyklus rovněž o hudební řadu a bude každý měsíc střídavě uvádět výstavu 12 hodin pro … nebo koncert uváděný pod názvem Večer pro ...

20. dubna
Výstava 12 hodin pro Zdeňka Macháčka

12. května
Divadlo U stolu se s inscenací Tajbele a její démon zúčastnilo mezinárodního divadelního festivalu Setkání / Stretnutie ve Zlíně.

15. a 17. května
Premiéra inscenace Karel Hynek Mácha Máj.

18. června
Divadlo U stolu se s inscenací Tajbele a její démon zúčastnilo festivalu Děvět bran v rámci projektu "Rok s židovskou kulturou – 100 let Židovského muzea v Divadle v Dlouhé v Praze."

1. – 5. listopadu 2006
Sklepení III (festival Divadla U stolu)
Divadlo U stolu spolu s CED vydává katalog k festivalu Sklepení III a také publikaci Texty II shrnující texty inscenací od roku 2003 až po současnost.
V rámci festivalu měla premiéru inscenaceWilliam Shakespeare – Macbeth
V průběhu festivalu Sklepení uvedlo divadlo dva komorní koncerty v rámci cyklu Večer pro... : Josef Klíč - Ora pro nobis a Oldřich Janota - Podivný nájemník a uspořádalo výstavu scénografických návrhů a obrazů Milivoje Husáka.

25. listopadu 2006
Písně krajiny mé duše - Večer pro Mášu Kubátovou v rámci cyklu Večer pro...

2008

12. a 15. března 2008
Jakub Deml: Zapomenuté světlo.

21. - 22. března 2008
Český rozhlas natáčí inscenaci Máj.

12. dubna 2008
12 hodin pro Jiřího Štourače.

Duben 2008
Divadlo U stolu uvedlo inscenaci Macbeth v divadlech v Táboře, Českém Krumlově a Českých Budějovicích.

30. dubna 2008
Večer pro Pavla Fajta II.

1. května 2008
Český rozhlas stanice Vltava uvádí rozhlasovou verzi inscenace Máj.

15. a 16. května 2008
Elie Wiesel: Šamhorodský proces.

29. září 2008
Divadlo U stolu se zúčastnilo přehlídky Čekání na Václava v Hradci Králové s inscenací Zapomenuté světlo.

15. - 17. října 2008
Přehlídka inscenací Divadla U stolu ve Švandově divadle v Praze. V rámci přehlídky se uskutečnila pražská premiéra inscenací Zapomenuté světlo a Šamhorodský proces.

21. a 22. října 2008
Hrad smrti (scénický sen na motivy textu Jakuba Demla).

25. - 26. října 2008
Česká televize natáčí inscenaci Zapomenuté světlo v benediktinském klášteře v Rajhradě.

2. listopadu 2008
Divadlo U stolu se zúčastnilo přehlídky České divadlo 2008 v pražském divadle Disk s inscenací Zapomenuté světlo.

28. listopadu 2008
12 hodin pro Miroslava Šimordu.

2009

22. ledna 2009
Divadlo U stolu uvedlo večer s názvem Dům strach, věnovaný památce Jana Zahradníčka při příležitosti knižního vydání jeho dopisů z vězení ženě Marii.

Březen 2009
Jan Mazák je nominován na Cenu Alfréda Radoka za výkon v hlavní roli v inscenaci Zapomenuté světlo.

15. března 2009
Divadlo U stolu se v Praze účastní přehlídky České divadlo s inscenací Šamhorodský proces.

27. března 2009
12 hodin pro Miroslava Štolfu.

24. dubna 2009
12 hodin pro Petra Barana.

13. a 14. května 2009
1. a 2. premiéra - Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Legenda o Velkém inkvizitorovi. Jevištní adaptace několika kapitol z románu Bratři Karamazovovi.

4. června 2009
V rámci festivalu Dream Factory Ostrava 2009 hostuje Divadlo U stolu v Divadle Petra Bezruče s inscenací Zapomenuté světlo.

7. června 2009
Divadlo U stolu uvádí inscenaci Zapomenuté světlo v Prostějově.

21. září 2009
12 hodin pro Karla Rechlíka.

10. - 15. listopadu 2009
Sklepení IV.

10. a 15. listopadu 2009 – 1. a 2. premiéra
Aischylos: Oresteia I (Agamemnón).

2011

21. ledna 2011
Večer pro Jana Beránka a přátele.

8. února 2011
Divadlo U stolu uvedlo inscenaci Oresteia I. (Agamemnón) v Městském divadle ve Zlíně.

23. února 2011
Večer pro Josefa Klíče.

20. března 2011
Divadlo U stolu se zúčastnilo s inscenací Příliš hlučná samota přehlídky České divadlo v Praze.

30. března 2011
Večer pro Milana Kašubu a Petra Kořínka.

18. a 19. dubna 2011
Premiéra inscenace F. M. Dostojevskij – Něžná.

27. dubna 2011
Večer pro cimbál Jiřího Gužíka.

14. září 2011
12 hodin pro Jana Šimka.

20. září 2011
...A MOŽNÁ BLUES (U STOLU).

6. října 2011
Večer pro KACU!.

13. - 16. října 2011
Divadlo U stolu uskutečnilo malou předhlídku svých inscenací (Něžná, Po zkoušce, Zapomenuté světlo a Příliš hlučná samota) ve Švandově divadle v Praze.

17. října 2011
Divadlo U stolu se zúčastnilo přehlídky Čekání na Václava v Hradci Králové s inscenací Něžná.

25. října 2011
12 hodin pro Bohuslavu Olešovou.

2. a 3. prosince 2011
Premiéra inscenace Teď na krk oprátku ti věší, F. Villon.

7. prosince 2011
Czeslaw Milosz - Druhý prostor.
Verše velkého metafyzického autora 20. století propojujícího básnický jazyk s teologickým sluchem.
4. večer cyklu Ale báseň je dar...

22. prosince 2011
Kytice balad
Večer je věnován 200. výročí narození básníka Karla Jaromíra Erbena.
5. večer z literárního cyklu Ale báseň je dar...

2013

18. 2. 2013
Meč i růže
Staré španělské romance o hrdinství a lásce. 8. večer literárního cyklu Ale báseň je dar.

23. 2. 2013
Magor (premiéra). Komorní inscenace inspirovaná životem Ivana Martina Jirouse.

2., 3. a 4. 4. 2013
Divadlo U stolu uskutečnilo Malou přehlídku inscenací ve Švandově divadle Praha (Nastasja Filippovna, Magor a Něžná)

22. 4. 2013
Tvary a barvy železa : 12 hodin pro Pavla Tasovského
Inscenace soch na jevišti i v hledišti sklepní scény

1. 5. 2013
ČRO, stanice Vltava odvysílala rozhlasovou verzi inscenace Máj v provedení Divadla U stolu

22. 5. 2013
Premiéra inscenace Král umírá.

9. 6. 2013
A zase blues (U stolu) v rámci festivalu Divadelní svět Brno.

15. 9. 2013
Divadlo U stolu se s inscenací Magor účastní festivalu Divadlo Plzeň 2013

22. 10. 2013
Divadlo U stolu se s inscenací Magor účastní festivalu Čekání na Václava v Hradci Králové

23. 10. 2013
V rámci pořadu Divadlo žije odvysílán medailon Divadla U stolu.

27. 10. 2013
Premiéra inscenace Tulák po hvězdách.

6. 11. 2013
12 hodin pro Petra Barana

27. 11. 2013
Premiéra inscenace Ježíškova košilka.

2015

17. 2. 2015
Divadlo U stolu uvedlo další bluesový večer: A zase blues (u stolu)

19. 2. 2015
12. večer cyklu Ale báseň je dar: Oheň, jímž hořím

7. 3. 2015
Premiéra nové inscenace Divadla U stolu Václav Havel - Samuel Beckett: Audience- Katastrofa

23. 3. 2015
host Divadla U stolu: Večer písní Jiřího Bulise

5. - 7. 5. 2015
Divadlo U stolu prezentovalo svoji tvorbu ve studiu Švandova divadla na Smíchově s inscenacemi: Tulák po hvězdách, Audience - Katastrofa, Magor.

14. 5. 2015
Divadlo U stolu uvedlo inscenaci Magor na festivalu Setkání/Stretnutie ve Zlíně.

4. 6. 2015
Premiéra nové inscenace Divadla U stolu Ladislav Klíma: I obešel já polí pět (Edgar)

20. 10. 2015
V rámci festivalu Divadelní svět Brno uvedlo Divadlo U stolu inscenaci Švandova Divadla na Smíchově Možná že odcházíme.

22. 10. 2015
Uvedlo Divadlo U stolu další z pokračování bluesových večerů A zase blues (u stolu).

12. 11. 2015
13. večer cyklu Ale báseň je dar: Krůpěje noci

3. 12. 2015
Premiéra DOK.TRIN : Neklid (divadelní reportáž) - stálý host Divadla U stolu.

2017

22. ledna 2017
Derniéra inscenace Šamhorodský proces.

20. února 2017
18. večer cyklu Ale báseň je dar: Seděl jsem ve staré kavárně na Kolišti.

8. března 2017
19. večer cyklu Ale báseň je dar: Básně z Jestřábí věže.

11. dubna 2017
20. večer cyklu Ale báseň je dar a křest stejnojmenné knihy: Člověk ve světle slova.

11. května 2017
Premiéra nové inscenace Divadla U stolu Harold Pinter: Návrat domů.

13. května 2017
Host v rámci festivalu Divadelní svět Brno, Divadelní společnost Masopust: Lidový kousek

16. a 17. května 2017
Host v rámci festivalu Divadelní svět Brno, Hijinx (Cardiff): Seznamte se, Fred.

23. - 25. května 2017
Divadlo U stolu prezentovalo svoji tvorbu ve studiu Švandova divadla na Smíchově s inscenacemi: Magor, Příliš hlučná samota a I obešel já polí pět.

29. května 2017
Derniéra inscenace Král umírá.

7. listopadu 2017
21. večer cyklu Ale báseň je dar: Hořké propasti.

3. prosince 2017
Premiéra nové inscenace Divadla U stolu Don Juan a Faust.

12. prosince 2017
Derniéra A zase blues (u stolu).

Statutární město Brno finančně podporuje Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci. Činnost CED, p.o. se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
© Centrum experimentálního divadla, p. o. - Divadlo U stolu, Zelný trh 9, Brno 602 00