název Divadlo U stolu - kliknutím se dostanete na Úvodní stranuscéna   |  rezervace vstupenek: | 542 123 425  
Úvodní strana Program Lidé Inscenace Akce - přesahy O divadle Napsali o nás Předplatné Přehlídka Sklepení Kontakty

12 hodin pro Miroslava Šimordu

Výstava se koná v pátek 28. listopadu na Sklepní scéně Centra experimentálního divadla, Zelný trh 9, Brno. Výstava je přístupná od dopoledních hodin a v 19,30 je provázena hudebně – literárním programem. Vstup volný.

Malíř Miroslav Šimorda (1923) patří k poválečné generaci výtvarných umělců, jejichž tvorba se podílela na celkovém obraze kulturních dějin města Brna. Malováním se začal intenzivněji zabývat na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, převážně jako městský krajinář – jeho celoživotním námětem se staly město a domy. Od perspektivních pohledů na domy v krajině posléze tvárňuje dům jako geometrickou plošnou skladbu, se svébytně malířsky pojatými plochami, které zpočátku navozují hapticky i opticky „dojem“ omítek a zdí.Později v cyklu Osudy (1974-1981) je jeho tvorba více subjektivní a autonomní malířský projev se přibližuje lyrické abstrakci. Vývoj Šimordovy malby v osmdesátých letech můžeme charakterizovat jako odpoutávání se od materiálních struktur k duchovnějšímu výrazu, k zesílení poetických složek i malebnější barevnosti. Odlehčuje své malby až ke vzdušným, impresionistickým fériím, stále více se odpoutává od předmětné skutečnosti. V tvorbě devadesátých let dospěl Šimorda k syntéze své dosavadní práce. Zpracovává jak téma města, tak krajinu i zcela abstraktní témata. Uvolňuje svoji
barevnost k zářivým žlutým a zeleným tónům a rozehrává tvůrčí potenciál v nebývalé síle. Malíř maluje se stále stejným zaujetím i v prvních letech 21. století. Rozvíjí nadále svou meditativní tvorbu, plnou lyrických náznaků a malířské virtuozity. Malířská dráha Miroslava Šimordy se vyvíjí a tříbí již více než půl století, je to dráha malíře cílevědomě směřujícího k vysoké kultivovanosti a nadčasové platnosti.

Marcela Macharáčková

 
Statutární město Brno finančně podporuje Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci. Činnost CED, p.o. se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
© Centrum experimentálního divadla, p. o. - Divadlo U stolu, Zelný trh 9, Brno 602 00